Вашият email:

Относно:

Съобщение:


гр. Велико Търново 5000
ул. „Христо Ботев” №15 вх. „А”, пк 162
Младежки дом
Румен Петров
директор
телефон / факс: 062 62 26 96