ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Който се грижи за развиване на заложбите и таланта на младите хора, инвестира в бъдещето. Младежки дом – Велико Търново отчита пулса на ежедневните житейски търсения и стремежи на децата и младежите от града и общината, и се опитва да подкрепи с всички възможни средства полета на въображението, мисълта и ума им. По този начин пето десетиление той е елемент от битието на младежта на региона, част от нейното настояще и попътен вятър към бъдещето.

Младежкият дом реализира културни, образователни и социални проекти. Развива програми и разработва проекти в няколко направления:

  • информационно-консултантски блок;
  • дискусионни форуми;
  • художествено-творческа дейност /клубове по интереси/;
  • реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби;
  • съвместни програми в партньорство с други национални, регионални и местни младежки организации.