МЛАДЕЖКИ ДОМ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

МЛАДЕЖКИ ДОМ И МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 15 А; П.К.162; ТЕЛ. 062/ 622696, 062/ 625943, rppdir@abv.bg


Дата

Място

Културна проява


Организатор/и

ЗА Контакти

м. януари

По покана, в общоградски прояви и концерти

Организирани от различни институции в града и областтам. януари –

м. март

Общини Велико Търново, Лясковец, Павликени, Свищов

Пътуваща информационна кампания „Бъди информиран! Бъди активен!

Младежки дом и МИКЦ – Р.Петров, Ив. Лазарова

062/62 26 96

м. януари –

м. ноември


Младежки дом – Велико Търново

Арт терапия с театър, изобразително изкуство и керамика

Младежки дом – Стефка Петрова, Гергана Пенова

062/62 26 96

м. януари –

м. ноември


В. Търново, Лясковец, Павликени, Свищов

Групова и индивидуална консултантска дейност, обучения

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. февруари


Младежки дом и други културни институции

Акции, концерти и други прояви при превантивна работа за здравословен начин на живот, преодоляване на зависимости, безопасен интернет

Младежки дом – Румен Петров, Росица Александрова и др.

062/62 26 96

14 февруари


Централна градска част и Младежки дом

Информационна кампания и акции на открито за сексуално и репродуктивно здраве

Младежки дом в партньорство

062/62 26 96

м. февруари

Младежки дом – гр. Килифарево

Работилница за мартеници

Младежки дом –

гр. Килифарево

062/62 26 96

м. мартМладежки дом

Музикален концерт

Честита Баба Марта“

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. мартМладежки дом

Добре дошла, Бабо Марта“ – представяне на мартенски обичаи пред деца и младежи от ЦНСТ и SOS Младежки дом

Младежки дом – Р. Петров, Ст. Петрова

062/62 26 96

м. мартМладежки дом

Осмомартенски музикален концерт на момчетата от Музикална школа „За мама и за баба“

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. март


Младежки дом

Младежки конкурс за литературно творчество „Пролет в Търновград“

Младежки дом и МИКЦ

ОбК „В. Левски“

062/62 26 96

м. март


Младежки дом

Междуучилищно състезание „Аз съм българче и зная“

Младежки дом и ГУП

062/62 26 96

м. март


Представяне песен на децата на Велико Търново

Младежки дом и ДВГ „Пеещи камбанки“

062/62 26 96

м. мартМладежки дом и други културни институции

Концерти, посветени на пролетта и Празника на Велико Търново

Младежки дом и творческите формации

062/62 26 96

м. март

Младежки дом – гр. Килифарево

Благовещение“ – възстановка на местни обреди и ритуали по повод празника

Младежки дом –

гр. Килифарево

062/62 26 96

м. мартМладежки дом

Самостоятелни концерти на деца и младежи от класовете на Музикалната школа

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. мартСофия

Участие на деца от МШ в НДЮК за музикално и танцово изкуство „Орфеева дарба“

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. април


В. Търново

Турнир по футбол за девойки

Младежки дом, МИКЦ и ГУП

062/62 26 96

м. април


Младежки дом

Великденски концерти – самостоятелни и по класове

Младежки дом, Музикална школа

062/62 26 96

м. април


В. Търново, Лясковец, Павликени, Свищов

Да четем заедно“

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. април


В. Търново, Лясковец, Павликени, Свищов

Дни за младежка активност и

Ден на Земята

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. април/май


Ксилифор

Пролетен дял на кампанията „Движи се и победи“ – спортно-туристически празник, концерти, изложби, ролеви игри на тема ХИВ/СПИН, анти-дрога, сексуално и репродуктивно здраве и др.

Програма СИНДИ, Обществена коалиция за здраве, Община Велико Търново, Младежки дом

062/62 26 96

м. май


Състезание „Лъвски скок“ в рамките на кампанията „Движи се и победи“

Младежки дом и МИКЦ

ОбК „В. Левски“

062/62 26 96

м. май


Младежки дом

Кръгла маса „Насърчаване на партньорството между младежките организации и неформални групи на територията на област Велико Търново“

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. майПерник

Участие на ученици от Музикалната школа в Конкурса за млади изпълнители на класически музикални инструменти

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. майРусе

Участие на ученици от творческите формации в Национален конкурс на школети и паралелките по изкуствата

Младежки дом

062/62 26 96

м. майСофия, Разград, Велико Търново

Участие на ученици от Музикалната школа в национални и международни конкурси

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. майВ. Търново, Лясковец, Павликени и Свищов

Изяви по повод Европейската седмица на младежта

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. майВелико Търново

Изяви по повод 24 май

Младежки дом, Музикална школа, ръководители на творчески формации

062/62 26 96

м. майМладежки дом

Заключителен концерт на малките ученици от Музикалната школа

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. майМладежки дом

Заключителен концерт на големите ученици от Музикалната школа и отбелязване на 1 юни – Ден на детето

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. юниМладежки дом

Изпити и връчване на свидетелства на ученици от Музикалната школа

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. юни
Празничен детски танцов концерт

Младежки дом ръководителите на танцовите формации

062/62 26 96

м. юниИзложбени зали „Р. Михайлов“

Годишна изложба на участниците в Ателие по керамика и изобразително изкуство

Младежки дом

062/62 26 96

м. юли

Младежки дом

Толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване на културната идентичност“ – обучение за арт терапевтичните групи и посещение на Керамичен център - Павликени

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. юлиМладежки дом – гр. Килифарево

Ваканционни турнири по шах, билярд, тенис на маса

Младежки дом –

гр. Килифарево

062/62 59 43

м. юли/септемвриМладежки дом – гр. Килифарево

Лятна театрална работилница

Младежки дом –

гр. Килифарево

062/62 59 43

м. август

Младежки дом

Лятна ваканционна програма и организационна работа за новата учебна година и творчески сезон

Младежки дом

062/62 26 96

м. юли

Младежки дом

Толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване на културната идентичност“ – обучение за младежки лидери и посещение на Никополис ад Иструм

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. август

Младежки дом

Конференция по повод 12 август – Международен ден на младежта „Бъдеще на младежката работа в област Велико Търново“

Младежки дом

062/62 26 96

м. септемвриМладежки дом – гр. Килифарево

Премиера на постановка от Лятната театрална работилница

Младежки дом –

гр. Килифарево

062/62 59 43

м. септември/

октомври


Ксилифор

Есенен дял на кампанията „Движи се и победи“ – спортно-туристически празник, концерти, изложби, ролеви игри и др.

Програма СИНДИ, Обществена коалиция за здраве, Община Велико Търново, Младежки дом

062/62 26 96

м. октомври


Състезание „Лъвски скок“ в рамките на кампанията „Движи се и победи“

Младежки дом и МИКЦ

ОбК „В. Левски“

062/62 26 96

м. септември

Младежки дом

Концерт по повод Деня на будителите

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. ноември

Младежки дом

Самостоятелни концерти и по класове на МШ

Младежки дом и Музикална школа

062/62 26 96

м. декември

Младежки дом

Акции и инициативи по повод 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96

м. декември

гр. Килифарево

Работилница за сурвакници

Младежки дом – гр. Килифарево – Т. Тодоров

062/62 26 96

м. декември

Младежки дом

Бяла Коледа“ - Коледни концерти на творческите формации при Младежки дом

Младежки дом и МИКЦ

062/62 26 96РУМЕН ПЕТРОВ – МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Документи:
   ПЛАН НА МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017