Дейност на Младежки дом гр. Велико Търново

Всяко борещо се за устойчиво съществуване общество трябва да изгражда личности с активно съзидателно отношение към действителността. Те би трябвало да притежават богата обща култура, чувствителност към красотата и доброто, и усещане за хармоничното. На тази основа, да бъдат носители на гражданска позиция, която да отстояват. Такива личности би трябвало да бъдат цел на възпитанието и образованието – както формално, така и неформално. Именно тези две направления ръководят дейността на Младежки дом – Велико Търново.

А. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 • Музикални формации

Музикална школа

Детската музикална школа в град Велико Търново е една от първите в страната, създадена през 1952 г. като център за музикално-педагогическа работа с деца от 5 до 18-годишна възраст. В основата на съществуването й през десетилетията е залегнала философията, че изграждането на една личност с висока обща културна и добро музикално образование е сложен и продължителен процес, свързан с възпитаване на усет към музиката като част от голямото знание, с развиване на способностите и индивидуалността на децата. За постигане на тази благородна цел, школата разчита на преподавателския състав, който работи всеотдайно и с изключителен професионализъм, за да осигури условия за личностен растеж и успешна реализация на учениците.

Всяка година около 120 деца се обучават по всички видове класически инструменти: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, ударни инструменти, акордеон, класическа китара. От две години е въведено обучение и по синтезатор (keyboard), който привлича все повече млади хора. Педагозите работят за развитието на музикалните способности и се грижат за сценичното израстване на децата. Заниманията по музика са индивидуални и се провеждат в удобно за ученика време. Преди да чуят звука на собствения си инструмент, децата изучават азбуката на музиката, солфежа. В края на всяка учебна година се връчват удостоверения за завършен клас на обучение.

При представянето им на различни общински, национални и международни музикални прояви (фестивали, конкурси, концерти, както и други публични изяви) възпитаниците на Музикалната школа при Младежки дом гр. Велико Търново са получавали многократно признание от страна на редица специалисти в страната и чужбина. Ето част от присъдените отличия:

 • награди от Първия национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1993):

 • Петя Иванова – трета награда.

 • Кирил Цаневски – втора награда.

 • Камен Панчев – втора награда.

 • награди от Втория национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1994):

 • Петя Иванова – трета награда.

 • Кирил Руменов – втора награда.

 • Камен Пенчев – втора награда.

 • награди от Третия национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1995):

 • Мирослава Кавлакова – втора награда

 • Десислава Гужева – втора награда

 • Кирил Цаневски – втора награда

 • Камен Панчев – втора награда

 • Никола Люлев – втора награда

 • награди от Четвъртия национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1996):

 • Десислава Гужева – втора награда

 • Кирил Цаневски – втора награда

 • Камен Панчев - втора награда

 • Участие на цигулков квартет „Виолино” във фестивалната програма на Националния конкурс за деца цигулари като специален гост на програмата (1992 – 1995);

 • първи и втори награди и грамоти на всички издания на фестивала „Млади музикални дарования” в София за периода 2000 – 2010;

 • Международен конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов” (2001, 2003, 2004, 2009, 2010):

 • Виктор Байчев – първо място

 • Пламен Иванов – първо място

 • Калина Минчева – първо място

 • Благовеста Иванова – първо място

 • Светлин Кирилов – първо място

 • Квартет китари – първо място

 • 10 втори места

 • 9 трети места

 • Национален конкурс на школите и паралелките по изкуства, Русе (2005):

 • Петър Вълчев, пиано - лауреат и носител на първа награда.

 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2007 – 2008):

 • Петър Вълчев, пиано – лауреат на конкурсите и носител на първи награди.

 • участия в Европейския музикален фестивал, Варна (2004-2007);

 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2007):

 • Никола Станев, пиано – втора награда.

 • Национален конкурс за деца инструменталисти (2007):

 • Никола Станев, пиано - лауреат на конкурса.

 • Национален конкурс за деца инструменталисти (2007):

 • Давид Дечев - лауреат на конкурса и носител на втора награда.

 • Национален конкурс за деца изпълнители, Провадия (2008):

 • Милица и Янислав Янкови, цигулка – първо място;

 • Живана Бояджиева и Николай Хаджиев, пиано – второ място.

 • Участие на деца от класовете по пиано, цигулка, виолончело, флейта и китара в Международния младежки музикален фестивал в Албена (2008, 2009, 2010).

 • Международен конкурс за деца инструменталисти (2008):

 • Анастасия Стоева - първа награда.

 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2008):

 • Калина Минчева, цигулка -лауреат на конкурса и печели първа награда.

 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2009):

 • Анастасия Стоева, цигулка - лауреат на конкурса и носител на втора награда.

 • Трети детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”, Сливен (2010):

 • първи места за участниците от класовете по пиано, цигулка, квартет флейти и квартет цигулки.

 • Национален Национален конкурс „Музикални награди”, Казанлък (2010):

 • Калина Минчева, цигулка - лауреат на конкурса и носител на втора награда.

 • Национален конкурс за школите и паралелките по изкуствата (2011):

 • Анастасия Стоева, цигулка - лауреат и носител на първа награда.

 • Ивон Дечева, цигулка - втора награда.

 • Специална награда от конкурс (2011) – посещение в Европейския парламент в Брюксел за Бетина Куцарова (пиано), Йоан-Александър Цанев (цигулка), Иван Маслянков (виолончело), Йоана Георгиева (пиано) и Анастасия Стоева (цигулка).

 • Национален конкурс „Музикален идол” (2009): Магдалена Джанаварова от класа по виолончело и пеене – победител.

 • Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси” – Албена

 • Александра Даскалова , пиано – Първа награда

 • Теодора Даскалова, пиано – Първа награда (2011)

 • Национален конкурс за музикално изкуство с международно участие „Орфеева дарба” , гр. София

 • Павлина Попова – пиано , Първа награда (2012)

 • Второ издание на Международен конкурс за млади пианисти „ВИВА ПИАНО” - гр. София (2012)

 • Теодора Даскалова – Първа награда

 • Александра Даскалова – Първа награда

 • Мeждународен конкурс за млади инструменталисти гр. Перник (2013)

 • Павлина Попова, пиано – Втора награда

 • Трето издание на Международен конкурс за млади пианисти „ВИВА ПИАНО” - гр. София (2014)

 • Теодора Даскалова – Първа награда

 • Александра Даскалова – Втора награда

 • Първи международен конкурс за млади инструменталисти, Велико Търново (2014)

 • Микаела Колева, пиано – поощрителна награда

 • Теодора Даскалова, пиано – поощрителна награда

 • Александра Даскалова, пиано – поощрителна награда

 • Международен конкурс „Звукът на времето” – гр. Велико Търново (2014)

 • Радост Бояджиева, пиано – втора награда

 • Мария-Никол Цанева, цигулка – втора награда

 • Трети международен клавирен конкурс „Андрей Стоянов” – гр. София (2014)

 • Павлина Попова – Втoра награда

 • Четвърто издание на Международен конкурс за млади пианисти „ВИВА ПИАНО” - гр. София (2014)

 • Теодора Даскалова – Първа награда

 • Александра Даскалова – Първа награда

 • Теодора и Александра Даскалови – Първа награда за клавирно дуо

 • Радост Бояджиева – Трета награда

 • Международния конкурс „Звукът на времето” – Велико Търново (2015)

 • Александра и Теодора Даскалови – пиано, дует I място

 • Теодора Даскалова, пиано – II място

 • Александра Даскалова, пиано – III място

 • Мария-Никол Цанева и Йоан-Александър Цанев – цигулка, дует I място

 • Мария-Никол Цанева, цигулка – II място

 • Йоана Георгиева - пиано, III място

 • Павлина Попова – пиано, Поощрителна награда

 • Мария-Магдалена Любенова – пиано, Поощрителна награда

 • Никола Николаев – цигулка, Диплом и Поощрителна награда

 • Димитър Петров – китара, Диплом и Поощрителна награ

 • Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов” – Разград (2015)

 • Павлина Попова, пиано – Трето място във втора възрастова група

 • ХІ фестивал на школите по изкуствата в гр. Пловдив (2015)

 • Стелиян Иванов – акордеон, втора награда

 • Международн детски фестивал на изкуствата „Трикси” - Албена (2015)

 • Йоана Георгиева – пиано, Първа награда

 • Анастасия Стоева – цигулка, Първа награда

Всяка година децата и младежите от всички класове на Музикалната школа подготвят и изнасят над 50 концерта по различни тържествени поводи или като част от учебната им програма (самостоятелни концерти на отличилите се малки изпълнители) - Коледа, Нова година, 1 март, Празника на Велико Търново, 24 май, 1 юни, Деня на християнското семейство и др.

Освен работата в класовете по класически инструменти, през годините успешно функционират сформираните по инструменти формации:

 • Камерен състав флейти – с ръководител Жана Шимидова;

 • Ансамбъл китари – с ръководител Петър Иванов;

 • Цигулков квартет „Виолино” – с ръководител Веселин Върбанов.

Наред със споменатите изяви в града и страната, трябва да отбележим и представяния на международни музикални форуми в чужбина. Особена стойност за преподаватели и възпитаници има Специалната награда „Кум Лауде”, спечелена от Младежкия симфоничен оркестър на Международния младежки фестивал Неерпел, Белгия (1990).

Много от учениците на Музикалната школа при Младежкия дом са успешно реализирали се инструменталисти, преподаватели и ръководители на различни културни институти:

 • Милица Янислав Янкова, цигулка - оркестрант в Доминиканската република;

 • Ирина Валентинова Димитрова, цигулка - оркестрант в Софийската филхармония;

 • Вилма Атанасова, цигулка - оркестрант в Софийската филхармония;

 • Васил Вълчев, кларинет - Директор на МДТ „Константин Кисимов” В. Търново;

 • Дарин Димитров Върбанов, цигулка - мениджър на Музикално училище в Сингапур;

 • Елисавета Манева, пиано – корепетитор в МДТ „Константин Кисимов” В. Търново и преподавател в Музикалната школа;

 • Елка Станева, цигулка - оркестрант в МДТ „Константин Кисимов” - В. Търново и преподавател в Музикалната школа;

 • Деница Георгиева, цигулка - преподавател по цигулка в Турция;

 • Марин Чорбаджийски, виолончело - преподавател по виолончело в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, гр. Русе;

 • Павлина Василева, виолончело - оркестрант в Софийската филхармония;

 • Пенка Величкова, виолончело - оркестрант в МДТ „Константин Кисимов” В. Търново;

 • Илия Узунов, виолончело - преподавател в Молдова;

 • Анна Атанасова, виолончело и пеене – преподавател;

 • Кирил Руменов Цаневски, цигулка - Мениджър на Музикално училище в Германия;

 • Милен Тодоров Максимов - University of Colombo, USA;

 • Веселин Димитров Върбанов, цигулка - преподавател по цигулка в Музикалната школа;

 • Софи Абубакар, флейта - оркестрант в Турция;

 • Цветалина Врагова, флейта - оркестрант в Германия;

 • Таня Цонева, флейта - преподавател в СОУ „ Емилиян Станев” В. Търново;

 • проф. Лили Наумова, пиано - преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново;

 • Николай Гагов, цигулка - преподавател в СУ „Климент Охридски”;

 • Стефан Топалов – музикант в Държавната филхармония във Варна;

 • Валя Топалова, виолончело - музикант в Държавната филхармония във Варна;

 • Петко Младенов, цигулка – музикант в Нов симфоничен оркестър.

Младежки камерен оркестър

Формация, в която участват цигулари, виолончелисти и флейтисти от Музикалната школа. Репертоарът е в модерен аранжимент, изграден от класически изпълнения на Шостакович, Бокерини, Парашкев Хаджиев и др. Оркестърът има участия в концерти и фестивали под диригентството на Владимир Габров. Всяка година децата от оркестъра подготвят съвместни концерти с професионалистите от Музикално драматичния театър „Константин Кисимов” и гост изпълнители от Софийската опера.

Постигнатото от възпитаниците на Музикалната школа към Младежки дом гр. Велико Търново – не само като инструменталисти, но и като професионална реализация на широкото поле на музиката – е най-добрият авал. Годините упорита работа, постоянство и творчески търсения са утвърдили Школата като инкубатор на млади музиканти, като творчески дом, където се изграждат характери и възпитават личности.

 • Вокални формации

Детска вокална група „Пеещи камбанки”

Детската вокална група „Пеещи камбанки” е създадена през 1979 г. от Владимир Габров, който и досега е неин художествен ръководител. В момента се обучават около 60 деца в 4 възрастови групи. Вокалната група е носител на много престижни награди:

 • Първа награда на Третия фестивал на детската песен в гр. Краков, Полша (1980);

 • звание „Първенец” на Шестия и Седмия републикански фестивал на художествената самодейност;

 • Второ място на песенния фестивал „Да запеем дружно” на Българско национално радио (1984).

 • участие в „Нова българска музика” през 1983 г. и 1984 г., където вокалната група представя нови детски песни на композиторите проф. Георги Костов, проф. Филип Павлов, Петър Льондев, Йордан Колев, Атанас Косев и др.

 • Първа награда във фестивала в гр. Хлоховец, Словакия (1984);

 • участие в културните празници на гр. Москва, Русия (1989);

 • Първа награда във фестивала на детското творчество в гр. Енепетал, Германия (1996);

 • Втора награда на фестивал в гр. Дортмунд, Германия (2002);

 • Първа награда на конкурса „Нова музика” (2006, 2007 и 2008).

 • Втора награда на международния конкурс „Ядера” в гр. Задар, Хърватска (2008);

 • Детска вокална група “Пеещи камбанки” участва заедно със 135 състава от страната в конкурса за детска „Евровизия”. Групата е класирана за финал и чрез гласуване от цялата страна й беше отредено 5 място от 10 финалисти (2008);

 • Участие в тържествен концерт, послучай 25-годишнината от създаването на детския синфоничен оркестър в гр. Хаген, Германия (2008);

 • Първа награда в конкурс за детска песен „Златно славейче” в гр. Охрид, БЮР Македония (2010).

 • Участие в гала-концерта на конкурса „Детска Евровизия“ (2012)

 • Участие в концертните прояви във връзка с празника на гр. Москва, Русия през септември (2012);

 • Лауреати от фестивали в Чехия (2015);

 • Първа награда за малката група и специална награда за голямата група на конкурс „Нова музика“, гр. Горна Оряховица (2016).

През изминалите години Детската вокална група „Пеещи камбанки” е участвала в конкурси и фестивали в Унгария, Чехия, Румъния, Полша, Словакия, Русия, Германия, Италия, Австрия, БЮР Македония, Република Хърватска, Франция и др.

Вокалната група е участвала и в концерти, посветени на юбилеите на големите български композитори проф. Александър Райчев, проф. Георги Костов, проф. Виктор Чучков, проф. Филип Павлов, проф. Йордан Колев.

Децата от групата са записали всички песни по програмата „Моливко“, които се изучават във всички групи на детските градини в страната.

ДВГ „Пеещи камбанки” има записани над 150 детски песни във фонда на Българското национално радио. А вече четвърто десетилетие не спира да провокира музикалната общественост на Велико Търново – мястото, където се създава и утвърждава като творческа формация. Доказателство за това са и получените овации за участието в постановката „Графиня Марица” на МДТ „Константин Кисимов”.

Рожба на детска вокална група „Пеещите камбанки” са известните в цялата страна вокални формации „Сладки мечти”, Вокална формация „G” и Формация „DREAMS”, “STAR DREAMS”. Формациите са изнесли десетки концерти в страната и чужбина, а участията им в конкурси са придружени с високи отличия . Издадени са пет самостоятелни албума.

Вокална формация „G”

По идея на художествения ръководител г-н Владимир Габров, на 22 март 2004 година – празника на гр. Велико Търново, с големите момичета от вокална група „Пеещи камбанки” е сформирана Вокална формация „G”. Още същата година Министерството на културата на България възлага на Формация „G” участия в концерти пред българските общности в Берлин, Прага, Виена, Братислава и Будапеща. Формацията е премирана с:

 • първа награда на конкурса за детска песен в Албена (2004) и право за участие на Седмия „Music World” фестивал в гр. Фивицано, Италия – където на седемте чаровни момичета е присъдена Специалната награда;

 • първа награда на конкурса „Нова музика” (2006);

 • първа награда за Вокална формация „G” на конкурса „Нова музика” (2007)

Вокална формация „DREAMS”

След раздялата със „Сладки мечти” и Вокална формация „G”, с най-големите ,,камбанки” е създадена Вокална формация „DREAMS”. Тя е носител на:

 • втора награда на конкурса „Нова музика” (2008);

 • голямата награда в конкурса за детска песен „Златно славейче” в гр. Охрид, БЮР Македония (2010).

Младежкият дом – чрез вокалните си формации – е работил и работи много близко с редакциите на БНР и БНТ. Съвместно с тях са организирани първото извънстолично издание на предаването „Музикална стълбица” и конкурса за детска песен „Щуротека”.

Десетилетия наред тези вокални формации събират децата на града – една част от тях създават с гласовете си радост и настроение от сцените, а останалите им отговарят с верността на искрени почитатели. И този безкраен празник почти четиридесет години е символ на младежката активност, която родителите предават на своите деца, които заемат тяхното място на сцената. Така нашите формации са вече утвърдена емблема на детското вокално творчество на Велико Търново и цялата страна.

 • Балетни формации

Латино танци „Роксен“

„Роксен балет” е създаден през 1982 г. като школа за латино и модерни танци. Балетът под ръководството на Росен Денчев има няколко възрастови групи, от 7 до 18 години. Децата се възпитават в двигателна култура, естетика на поведението и чувство за ритъм. Изучават класически екзерсиз, латиноамерикански танци, диско, рап и различни танцови техники.

Съставът участва в различни забавни програми и конкурси на общински и национални прегледи на формации за модерен балет. Носител е на второ място в Първия балетен конкурс „Малки звезди” в София. Поканен е за участие в концертната програма на Шестия латино фестивал в рамките на Петнадесетия салон на изкуствата в София.

„Роксен балет” е лауреат на международни фестивали в Кипър, Италия и Испания.

Най-новата идея на формация „Роксен балет” е обучение по латино и модерен балет за възрастни участници. Това са родителите на децата участници в различните формации на Младежкия дом, които, докато чакат децата си, танцуват за удоволствие, красота и здраве.

Virginia ballet , Virginia prima dance , Virginia Dance CREW

Virginia ballet”, “Virginia prima dance”, “ Virginia Dance CREW” са школи за класически и модерни танци. В тях се занимават деца и младежи от 5 до 18-годишна възраст. Ръководители и педагози са Виргиния Казарина и Сергей Казарин, завършили Московския университет за култура, специалност „Хореография”, и Мария Казарина. В школите се изучават основите на класическия танц, характерните танци и модерни техники.

От основаването си Virginia ballet”, “Virginia prima danceи Virginia Dance CREW” създават множество хореографии за деца, представени във Велико Търново и региона. Съставите са носители на редица отличия:

 • диплом от Втория и Третия международен детски балетен фестивал „С любов за танца”, Пловдив (2001, 2003);

 • награда за изпълнител и трето място в Десетия национален конкурс за камерни танци, Г. Оряховица (2003);

 • второ място и награда за вярна интерпретация и изпълнителско майсторство от Единадесетия национален конкурс за камерни танци, Горна Оряховица (2005);

 • втора награда за колектива от Четвъртия международен детски балетен фестивал, Плoвдив;

 • индивидуална награда за изпълнител на шестгодишната Илина Стефанова (2005);

 • Първо и второ място на Балетен конкурс „Малки звезди”, София;

 • Четири златни медала на Фестивал на танцовото изкуство в гр. Банско (2013)

 • Пет златни, четири сребърни и пет бронзови медала на Международна танцова спартакиада в гр. Велико Търново (2014)

 • Голямата награда, шест златни, четири сребърни и пет бронзови медала – Национален конкурс „Българска роза” в гр. Казанлък (2014);

 • Четири бронзови медала – Световен балетен фестивал – Португалия (2014);

 • Три златни, един сребърен и два бронзови медала – Фестивал на камерния танц в гр. Хасково (2015);

 • Награда за хореография и костюми – Национален фестивал в гр. Габрово (2015);

 • Голяма награда, три златни, един сребърен и един бронзов медал – Международен танцов фестивал в гр. Русе (2015);

 • Седем златни, седем сребърни и пет бронзови медала – Квалификации за Световен балетен фестивал, София (2015);

 • Квалификации за Световен балетен фестивал, Пловдив (2016);

 • Четири златни, два сребърни и два бронзови медала от Национален танцов конкурс в гр. Бургас (2016).

Вече три поредни години Virginia ballet участва на Световните финали по танцово изкуство: 2013 г. в Брайтън (Великобритания), 2014 г. в Алгарве (Португалия); 2015 г. в Букурещ (Румъния). На конкурса на Dance world cup Bulgaria 2016 г., проведен в гр. Пловдив, Virginia ballet към Младежки дом гр. Велико Търново представя 35 нови хореографии. Постигнатите квоти за участие в Световните финали на DWC и на тези квалификации показват колко упорити, целеустремени и мотивирани са участниците в танцовите формации. Отличното им представяне донася за школата 10 първи, 5 втори и 3 трети места. Носители на медали в различните стилове стават:

 • Елена Кирякова – 3 златни и 1 сребърен;

 • Кристин Сутрова – 3 златни медала;

 • Девора Казарина – 2 златни и 1 бронзов;

 • Леа Попдончева – 2 златни и 1 бронзов;

 • Магдалена Христова – 2 златни;

 • Калина Тодорова – 2 златни и 2 сребърни;

 • Ина Маринова – 1 златен и 1 сребърен;

 • Християна Стефанова – 1 златен и 1 сребърен;

 • Мария Тейлър – 1 златен и 1 сребърен;

 • Пламена Ангелова – 1 златен и 1 сребърен;

 • Валерия Савова – 1 златен и 1 сребърен;

 • Далия Матеева – 1 златен и 1 сребърен;

 • Мария Казарина – 1 златен и 1 сребърен;

 • Яница Таскова – 2 златни.

Златни медали имат и: Миа Цветанова, Сиана Маринова, Зорница Цонева, Дара Иванова, Ивелина Белчева.

Сребърните медалистки са Сияна Гунчева, която спечели две втори места в солата, както и Йоанна Иванова, Богдана Лещакова и Елинор Николова.

Съвместно с френската танцова формация „La Likorn”, Virginia ballet изнася самостоятлен концерт пред търновската публика и печели симпатиите на любители и професионалисти в сферата на танцовото изкуство.

Школите имат разнообразен репертоар от класически вариации, латино и модерни танци, руски, гръцки, испански, ирландски и други сюжетни и тематични хореографи.

Танцово студио „Полиденс”

Танцовото студио „Полиденс”, с ръководител Поля Алексиева, е отворено за всички, които обичат танцовото изкуство. „Полиденс” предлага обучение в областта на модерните танци: хип-хоп, джаз, модерен балет, пантомима, танци със знамена, воали, ленти и други.

Студиото има редица отличия:

 • Първо място за цялостно представяне на колектив на Десетия национален конкурс с международно участие за класически, характерни танци и фрий-денс в гр. Бургас (2008);

 • Второ място в раздел „Класически танци” и трето място в раздел „Характерни танци” на Единадесетия национален конкурс за класически, характерни танци и фрий-денс гр. Бургас (2009);

 • Първа и втора награда на Националния балетен конкурс гр. Пловдив (2011);

 • Един златен и един сребърен медал – Международен танцов фестивал гр. Пловдив (2011).

 • Купа за отлично представяне и грамота – Фестивал „Ритъмът в сърцето ми“, София (2016)

Езикът на тялото като форма на изразяване, танцът като средство за общуване със себе си и със света извън нас – това е в основата на творческите търсения на ръководителката на студио „Полиденс“, което тя предава на избралите Студиото като място за обучение.

Балет „Ритъм”

Балет „Ритъм” е създаден през 2008 г. под ръководството на педагога Валя Атанасова. В него танцуват класически, модерни и характерни танци деца от 5 до 14-годишна възраст.

Балетът има следните отличия:

 • Първо място в раздел класически танци на Международния детски фестивал „Слънце, радост, красота”, Несебър (2009);

 • Първа награда в раздел „Характерни танци” от Дванадесетият национален конкурс за класически, характерни и съвременни танци, Бургас (2010);

 • Първо и второ място в раздел „Класически танци” от Международния детски фестивал „Слънце, радост, красота”, Несебър (2010).

 • Първо място на детския фестивал „Созополска панорама” (2010);

 • Първо място и купа на Шестия танцов конкурс „Дъга от таланти”, Пловдив (2011);

 • Две купи – призови места на Международен танцов конкурс, Кранево (2011);

 • Плакет и грамота – Международен фестивал „Макфолк“, Македония (2014);

 • Две купи – призови места на Международен танцов конкурс, Русе (2014);

 • Две купи – призови места на Танцов конкурс, Казанлък (2014);

 • Грамота за участие – Международен фестивал „Макфолк“, Гърция (2015)

С постоянство и упоритост, възпитаниците на балет „Ритъм“ усвояват движението като начин на изразяване. И все повече откриват в постигнатото от тях търсеното удовлетворение и радостта от красотата и хармонията. А в същото време, получават признание за сценичните си изяви.

Вероятно бъдеще в света на танца е било мотив и движеща сила за много от преминалите през танцовите формации на Младежки дом гр. Велико Търново. И за щастие – мнозина от обучавалите се в нашите зали са намерили реализация като професионалисти в МДТ ”Константин Кисимов” и други театри в страната и чужбина .

 • Театрални формации

Театрална студия „Усмивка”

Студията е създадена с учебна цел през 1999 г. Нейният художествен ръководител, актрисата Стефка Петрова, увлича в работата на театралната формация деца и младежи от 12 до 20-годишна възраст. Основният акцент е поставен върху формирането на умение за работа в екип, пластика, артикулация и правоговор. Разработват се откъси от пиеси, монолози, стихотворения, басни и др. по избор на участниците. Над 40-те момичета и момчета са разпределени в четири групи, които подготвят и представят различни театрални творби.

През годините Театрална студия „Усмивка” е представила пред публика:

 • „Юбилей” на А.П. Чехов;

 • „Двубой” по Иван Вазов;

 • „Обърнете внимание” по Камен Донев и Харолд Пинтър;

 • „Жълтото око” на Никола Русев;

 • „Сънят” по „История на света в 10 ½ глави” на Джулиан Барнс;

 • „Идеалният мъж” на Оскар Уайлд;

 • „Приказка за правдата и кривдата” на Мариета Ангелова;

 • „Моцарт”, „Бензиностанция”, „Джудо”, „Нервна система”, едноактни пиеси на Иван Радоев;

 • „Осмият цвят на дъгата”;

 • „Не се отнася до вас” на Камен Донев;

 • „Отбор по хандбал”;

 • „Куцото петле” на Рада Москова;

 • „Ветрилото на лейди Уиндърмиър” по Оскар Уайлд;

 • „Ох зъбчо”, спектакъл за деца, свързан с профилактиката на зъбите и устната кухина (2006 - 2008). Спектакълът е изигран във всички детски градини в гр. Велико Търново.

Театралната студия е участвала в много спектакли, организирани от Община Велико Търново по случай Коледа, Нова година, Денят на инвалида, Денят на влюбените, международните дни за борба със СПИН и наркотичните вещества др.

В театралната студия се работи успешно с деца, които имат психологични проблеми.

Завършилите обучението си в Театрална студия „Усмивка” намират широка личностна реализация. Нейни възпитаници са завършили НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”, работят като артисти в МДТ „Константин Кисимов” и като говорители в местни радио-телевизионни студия.

Владена Стоименова, Галя и Пламена Колеви, участнички в театралната студия, след кастинг с още 700 деца в телевизионното предаване конкурс „Феномени”, са поканени за участие в телевизионния мюзикъл „Питър Пан”.

Театрална студия „Шанс”

Практиката отдавна е доказала, че със средствата на изкуството – театър, музика, танц и изобразително изкуство, децата могат да разрешават много от своите проблеми и да бъдат приобщавани към дейности и идеи, полезни за тяхното развитие. Студията „Шанс“ е създадена през 2006 г. като терапевтична форма за работа с деца с увреждания и деца в неравностойно социално положение. Преподавател и художествен ръководител на студията е актрисата Стефка Петрова.

За 4 години са създадени 7 театрализирани спектакъла с деца от 7 до 16-годишна възраст с различни здравословни проблеми или деца, намиращи се в неравностойно социално положение. При децата с логопедични проблеми, работата в екип се оказва изключително добро средство за преодоляване на проблемите. Забележителният им напредък е констатиран от лекар специалист, а опитът на Младежкия дом е споделен и препоръчан и на други центрове за работа с деца в страната и чужбина.

Театрална група на испански език

Една от неоспоримите истини е, че всеки чужд език отваря нови хоризонти. Когато човек говори освен родния си и още един език, той не само ги използва за комуникация, а населява пространството между тях. В него изкуството е най-добрият посредник и двигател на желанието за опознаване на културата на други земи и народи. Вече няколко години ученици от паралелките по испански език от ЕГ „Проф. д-р. Асен Златаров“ използват залите на Младежки дом – Велико Търново за репетиции при подготовката под ръководството на свои учители на драматургично произведение, с което се явяват на ежегодния Национален конкурс за ученически театър на испански език, организиран от Образователният отдел към Посолството на Испания в България, със съдействието на МОН и Института „Сервантес“ в София.

През 2016 година представената от учениците творба „Тръпки“ донесе на младите актъори престижната награда за най-добро устно изразяване на испански език.

Не е задължително интерпретирането на света от театралната сцена да променя драстично живота на усетилите що е сценична треска. Но със сигурност оставя следа в душите на онези, които са го изпитвали. Затова децата и младежите, които превъплащават живота на другите в драматургични персонажи, е белязан от трепетите и стремежите на търсещите истината за Света и Човека. И в театралните студии на Младежки дом гр. Велико Търново те усвояват азбуката на човешката душа и откриват различни възможни пътища за духовно израстване.

 • Изящни и приложни изкуства

Ателие „Керамика и изобразително изкуство”

Усещането за красота се възпитава. Въображението се развива, възприятията се обострят, за да могат да долавят красивото и хармоничното. Както, без съмнение – и разбирането за упоритост, постоянство и творчество. Естетическото отношение към света е отговорност на всички, които работят с деца и младежи. А след това – те биха могли да претворяват в произведения на изкуството света около тях, преминал през филтъра на младежката чувствителност. С идеята да открие пред децата и младежите чудния свят на творчеството, през 2003 година Гергана Пенова създава Ателието „Керамика и изобразително изкуство“. И до днес обучаваните от нея деца и младежи продължават да усвояват основни техники на изобразителното изкуство.

Броят на младите творци постоянно нараства, като в момента в залите се обучават над 50 деца. В ателието децата попадат в един приказен свят. Създават фигури на животни, уникални вази, релефи, чинии, свещници, лампи и много други красиви неща, родени от въображението им. Това е свят, наситен с емоциите на творчески терзания и щастливи усмивки, в който се възражда по невероятно искрен и неповторим начин традицията.

През 2004 година по проект на Световната банка на ателието е направен ремонт и сега то разполага с модерна база – керамична пещ, грънчарско колело и всичко необходимо за това уникално изкуство.

Ежегодно ателие „Керамика и изобразително изкуство” организира по една голяма изложба в Изложбените зали на град Велико Търново и около 10 тематични изложби в Младежкия дом:

 • „Цвете за мама” – изложба на вази;

 • „Керамични часовници”;

 • „Светлина” – керамични лампи;

 • Керамични икони – изработени по уникална техника;

 • Керамични огледала и др.

Традиционно по Коледа децата опаковат своите произведения за подаръци на родителите си. Първият дванадесетокластник, завършил обучение в ателието, М. Димова, вече е студент във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Децата са участвали със свои произведения на изложби в Сърбия, Румъния, Македония, Турция и Германия. Незабравими за тях са пленерите в с. Майско, конкурсите за картичка и детска рисунка против тютюнопушенето, Лятната академия в Созопол, конкурса „The future” България - Румъния с включване в електронен каталог. Художниците са наградени с грамоти за участието си в Международната детска изложба “Децата рисуват цветята, морето, света” в Созопол и конкурса за рисунка „Моят роден град”, организиран от Областния управител на гр. Велико Търново. Ателието е организатор на летни обучителни лагери и творчески прояви за деца, млади хора и техните родители.

Поредното престижно постижение идва в началото на 2016 година. В конкурса за рисунка на издателство „Clever Book“, творбите на две възпитанички на Ателието – Ивана Христова и Богдана Лещакова, са премирани и ще бъдат отпечатани в книга на издателството.

Желанието на ръководителката Гергана Пенова е да разшири сферата на възможности, които предлага избобразителното изкуство, като представи пред децата и ги обучи в използването на различни приложни техники. Първите прояви пред търновската публика са вече налице – организираните две изложби с творби на възпитаници на Ателието:

 • Мозайка – в изложбени зали „Рафаел Михайлов“, представена по време на коледните празници на 2015 година;

 • Стъклопис – по повод празника на Велико Търново 2016 г. по покана на градската художествена галерия „Борис. Денев“.

Творчеството не само носи удовлетворение, а и ражда радост. Това преживяват децата и младежите, които избират керамиката, и изобразителното изкуство като цяло, за откриване на изумителния свят на сътворяването. Защото в Ателието на Младежкия дом всеки един млад творящ дух се превръща в автор на уникален свят. Тук усвояват неповторимото усещане да създаваш със собствените си ръце, да пресъздаваш света през сърцето – тази вероятно най-божествена страна на човека.

Всички творчески формации на Младежки дом - Велико Търново са сред основните участници в празничните програми и артистични изяви на Община Велико Търново.

Б. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Изредените по-горе дейности без съмнение имат социална страна. Защото човешката личност се реализира в обществото – там, в различните му общности, приема и отдава знания, умения, идеи. Но художественото творчество е само една страна на духовната природа на личността. Обществото е сложен механизъм, който очаква и изисква от всички да бъдат не пасивни наблюдатели, а да се включват активно в неговото развитие. Социалният рефлекс на младите хора е силен и търсенето е двигател на съществуването им. Това твърдение е неоспорима истина за житейската позиция на онези, които участват в изредените по-долу дейности и форми на обществена ангажираност, развивани и провеждани под методологичната помощ на Младежки дом – Велико Търново.

 • Форум за духовна култура

През 2005 г. в Младежки дом - Велико Търново беше изграден православен храм, освететен от Негово Високопреосвещенство Великотърновския Митрополит Григорий. Чрез него нашите деца навлизат в чудния свят на православието и се запознаят с православната вяра като начин на живот. Храмът е сътворен със дарения и е изписан от преподаватели и студенти на ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Създаден е и клуб от млади хора, които обсъждат теми от православието.

 • Градски ученически парламент

Младежкият дом е мястото, където заседава Градският ученически парламент. Предоставя се възможност за развиване на такива значими за обществото умения у младите хора като:

 • способност за самоорганизация и самоуправление;

 • водене на диалог между самите младите хора, както и между тях и местните власти;

 • генериране на нови плодотворни идеи.

Възпитаването в дух на социална ангажираност и отговорност е основен стремеж на членовете на ГУП. Той се реализира чрез планиране и осъществяване на конкретни дейности и мероприятия на градско и общинско ученическо ниво. Децата и младите хора се обучават в разбиране на социалната отговорност на младежта и в развиване на организационни умение, намерили изява в провеждането на прояви с широк обществен отзвук, свързани с борбата срещу СПИН, тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и др.

Друг важен аспект на дейността на Градския ученически парламент е сенсибилизиране на подрастващите в града и Общината по въпросите на: мястото на младите хора в устойчивото развитие на българското общество; толерантността и равнопоставеността между човешките индивиди; грижата за опазване и възстановяване на нанесените щети на природата като съществен елемент на човешко присъствие в средата за съществуване.

 • Ученически клуб на здравето „Живей”

Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” на общинска програма СИНДИ е основен инструмент за превенция и създаване и утвърждаване на устойчиви здравни навици у младите хора на територията на Община Велико Търново. Ръководител на програмата е директорът на Младежки дом гр. Велико Търново. В нейните рамки и съгласувано с Програмата за превенция на наркоманиите в община Велико Търново, от 2011 година функционира Ученически клуб на здравето „Живей”. Учреден към Регионална здравна инспекция – Велико Търново, цялостната дейност на Клуба се подпомага методично от екипа на Младежки дом Велико Търново, съвместно с експертите в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве” в здравната инспекция.

Основните цели на дейността на Клуба са следните:

 • Повишаване на информираността, знанията и уменията на младите хора по въпроси, свързани със здравословния начин на живот;

 • Включване на младите хора като доброволци в реализацията на кампании, посветени на на световни и международни здравни дни;

 • Създаване и поддържане на ядро от знаещи млади хора, които да провеждат обучения с връстници, деца и ученици в училище и в свободното им време.

В началото на всяка учебна година Клубът планира конкретни дейности, по-важните от които са:

 • Осъществяване на здравно образование (тренинги, лекции, беседи, и други) сред деца и ученици от детските и учебни заведения на територията на община Велико Търново;

 • Организиране и провеждане на инициативи в областта на промоцията на здраве и профилактиката на болестите;

 • Оказване на индивидуална консултативна помощ на връстници по въпроси, свързани със здравето;

 • Провеждане на анкетни проучвания сред връстници и техните родители;

 • Разпространение на здравно-образователни материали;

 • Участие в медийни изяви (радио- и телевизионни предавания, публикации), свързани с дейността на Клуба;

Популяризиране на дейността на Клуба с цел привличане на нови съмишленици и доброволци.

 • Спортни и туристически прояви

В партньорство с Община Велико Търново, РЗИ и Туристическо дружество „Трапезица”, Младежкият дом участва в организацията и провеждането на:

 • туристически маршрути по екопътеките на територията на В. Търново в рамките на инициативата „Движи се и победи”;

 • спортно-туристичеки празници в местността „Ксилифор”;

 • Международен ден на предизвикателството;

 • Европейската седмица на физическата активност и спорта.

В спортните и туристически прояви ежегодно се включват над 3000 души.

 • Дискусионен клуб

Започва дейност през 2015 година. Това е пространство за провеждане на дебати по актуални политически, икономически и социални проблеми. Тази неформална структура е съставена от две възрастови групи. Едната са млади хора, студенти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а другата – хора в средна възраст с активно отношение към реалностите в държавата, региона, Европа и света в началото на XXI век. Сред тях са бивши и настоящи лица от местното управление, университетски преподаватели, активисти на политически партии и работещи в други професионални сдружения или обществени структури.

Целта на провежданите дискусии е не просто формиране на мнения по темите, а търсене и достигане до конкретни идеи за мерки и решения по дискутираната проблематика. Идеята е след формулиране на такива възможни инструменти за решаване на наболели обществени проблеми, те да бъдат предлагани на различните политически партии и сдружения като варианти за дебатиране в политическите среди и евентуално включване в някоя от техните програми.

 • Младежки информационно консултантски център (МИКЦ)

Младежкият информационно-консултантски център „Да продължим заедно” – Велико Търново е създаден през 2007 г. по инициатива на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” и е един от първите в страната. Сега центърът успешно продължава своята работа под ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката. Той има водеща роля в страната с опита и добрите си практики и е посещаван от чуждестранни делегации от Великобритания, Германия, Южна Корея и Гърция за обмен на опит. Центърът реализира държавната политика по проблемите на младежта на територията на Велико Търново и региона. В него се предлагат консултации от педагози и лекари, както и терапевтични форми за деца с увреждания и деца в неравностойно социално положение. Програмата е насочена към деца и млади хора на възраст от 14 до 35 години, различни младежки организации и структури. Основната цел на Младежкия информационно-консултантски център е:

 • да се развият у децата и младите хора умения за самостоятелен избор;

 • да се стимулира нагласата за приобщаване към съществуващите форми на междуличностно и социално общуване;

 • да се създадат условия за включване в различни занимания по интереси, участие в публични изяви и културни инициативи;

 • да се провокира социалната активност на децата и младежите;

 • да се разшири информираността на участниците за основите на гражданското общество;

 • да се формира активна гражданска позиция;

 • да се насърчат различните форми на социалното общуване и комуникация в областта на изкуствата, образованието и културата.

Дейностите на Младежкия информационно-консултантски център са в следните насоки:

 • Информационни услуги . Услугите са насочени към предоставяне на актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора, разработване и разпространение на информационни материали, организиране на информационни кампании и запознаване на младите хора с институциите и с правата им. Информацията се предоставя на място, по телефон, електронна поща и интернет сайт.

 • Консултантски услуги . Услугите са насочени към предоставяне на превантивна или навременна квалифицирана и специализирана помощ за безплатни индивидуални или групови консултации, които могат да бъдат осъществени на място, по електронен път или извън младежкия център за услуги. Консултациите са организирани по заявка на младите хора, младежки организации и структури, или по предварително зададени теми.

Към центъра е формиран гъвкав екип от висококвалифицирани местни и привлечени отвън специалисти, които да изпълняват функциите на персонален асистент (медик, психолог, специалист по сексуалното и репродуктивно здраве, специалист по образователните проблеми, педагог терапевт, театрален педагог). Те оказват консултантски услуги на реципиенти от двете основни групи – деца и младежи в и извън риск.

 • Обучения . Услугите се предоставят по програми, разработени от специализиран екип и се провеждат по график, предварителна заявка или покана. Предварително се осъществява проучване на интересите, потребностите и проблемните области на младежката общност от обучения за придобиване на знания, умения и опит в различните области на изграждане и реализация на личността. Обучителният процес се базира на интерактивните методи и техники като основа на неформалното образование, насочено към здравословен начин на живот, социална интеграция, опазване на околната среда, мобилност, мотивация за трудова реализация, гражданска участие, реализиране на младежки инициативи, управление на проектна дейност, доброволчество и други.

 • Свободна зона . Подкрепа на дейности, инициирани от млади хора, отговарящи на потребностите на съответната младежка общност, които имат отражение върху общността и удовлетворяват конкретни нужди. Насочени са към всички сфери на свободното време – от изява на творческия потенциал до осъществяване на обществено-полезни дейности. В тази свободна зона в Младежкия информационно-консултативен център – Велико Търново попадат следните форми по интереси:

 • Ателие по рисуване, живопис и художествена керамика;

 • Любителска школа “Активни чрез музика, танц и театър”;

 • Спортен клуб „Природата и ние”;

 • Дискусионен клуб „Здравословен начин на живот”.

Основните методи, които използваме в нашите дейности са:

 • Занимателна трудотерапия.

 • Музикотерапия и терапия чрез танц.

 • Обучение.

 • Художествено творчество и концертна дейност.

 • Участие във форми по интереси.

Центърът организира ежегодно социологически проучвания сред младите хора по проблемите на наркоманиите, репродуктивното здраве и здравословния начин на живот.

През следващите две години преки бенефициенти по проекта ще бъдат:

 • млади хора във възрастовата група 15–29 години:

 • Градски ученически парламент (ГУП);

 • Студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

 • Млади хора в риск и неравностойно положение:

 • Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Пеньо и Мария Велкови”;

 • Деца лишени от родителска грижа - Социална услуга;

 • Център за настаняване от семеен тип (СУЦНСТ);

 • SOS Младежки домове - Велико Търново;

 • Дом за деца и юноши (ДДЮ) „ Христо Смирненски” в с. Балван;

 • Кризисен център за деца жертви на трафик в с. Балван;

 • ОУ „Христо Ботев” - Велико Търново.