Добре дошли в сайта на Младежки Дом - В.Търново

Вече 50 години в репетиционните зали и кабинети, деца и младежи са осмисляли и изпълвали с емоции времето си извън учебните занятия и дома. Тук са обучавани и са възпитавали творческия си дух стотици музиканти, вокални изпълнители, художници, артисти, литератори. Имената на мнозина са станали известни от участието в различни творчески формации на Дома, сред които:

 • Оркестър „Орбита”;
 • Диксиленд „Велико Търново”;
 • Вокално-инструментален състав „Трубадури”;
 • Фолклорен ансамбъл „Победа”;
 • Студентски театър „Студио А”;
 • Сатиричен театър;
 • Експериментален театър към Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов”;
 • Няколко студентски и ученически театрални формации.

Във времето Младежкият дом в град Велико Търново се утвърди като съвременен център, една от чиито цели е да създава условия за развиване на творческата природа и заложби на децата и младите хора. За постигането на тази цел в Дома работят изявени специалисти педагози, които ръководят едни от най-авторитетните и харесвани творчески формации в страната. Друга важна и логична следваща цел е да се представя пред публика постигнатото от обучаваните. Това е обвързано с мисията на Младежкия дом да популяризира сред децата и младежите активния начин на живот и творческото отношение към заобикалящата ни реалност. Свидетелства за жизнеустойчивойстта на младежкия творчески дух са традиционните изяви на възпитаниците на различните формации пред търновска публика. Наред с тях, Младежкият дом е инициатор и организатор на редица авторитетни форуми, получили международно признание. Чрез тези прояви се предоставя постоянно място за изява на младежите, защото е важно и предизвикателно да се споделя една сцена или художествено пространство не само със съмишленици от страната, а и от чужбина. Заслужава да бъдат споменати някои, тъй като провеждането им зарежда с особена енергия старопрестолния град.

 • Международен екологичен фестивал, с участници от над 50 държави – пет издания;
 • Международен конкурс за инструменталисти – млади изпълнители на класическа музика – 2014;
 • Балкански детски форум – две издания;
 • Младежки конкурс за литературно творчество „Пролет в Търновград” (2015), съорганизатор;
 • Международния младежки музикален фестивал „Орфей”; съорганизатор.

Днес всяка седмица над 500 деца и младежи откриват в сградата на Младежки дом – Велико Търново търсеното от тях пространство. Институцията, създадена като център на художествено-творческа дейност, днес е структура, която осъществява държавната политика и общинската програма за работа с деца и млади хора на територията на Община Велико Търново. Социалният аспект отговаря на високата обществена чувствителност към темите за мястото и проблемите на подрастващото поколение. В тази насока са стартирани и се реализират различни проекти:

 • „Бариерата” – приоритетно работено с деца, склонни към наркотици и алкохол и попаднали в тежко неравностойно социално положение;
 • „Подадена ръка” (две издания) – насочен към деца в риск;
 • „Младежки информационно-консултантски център” – най-мащабният проект на Младежкия дом по Подпрограма 1 от Националната програма за младежта.

Трябва да се посочи, че тук беше организиран първият извънстоличен телефон на доверието с проф. Бостанджиев.

За високата ефективност на дейностите, инициирани и развивани в Младежки дом гр. Велико Търново, е от съществено значение съвместната дейност с различни институции, правителствени и неправителствени организации. Невъзможно е да бъдат изредени всички, защото може някой да не бъде споменат. Но благодарността към всички е голяма, както и желанието да продължим да работим за общата мисия.

Разпознаването на дейността е също радостен факт. Ще споменем само факта, че Младежкият дом е носител на първата награда на РДВР – гр. Велико Търново за превантивна дейност с деца и млади хора.

През годините екипът от специалисти, който е осигурявал безпроблемното съществуване, организиране и координиране на дейността на формации, групи, студия и клубове, е бил гарант за устойчивото съществуване на институцията за работа с деца и младежи с най-дълговременна история в Община Велико Търново. От началото на съществуването му до сега, постът директор на Младежки дом гр. Велико Търново са заемали:

1969 год. – 1973 год. Иван Узунов
1973 год. – 1979 год. Николай Иванов
1979 год. – 1987 год. Светла Драгнева
1987 год. Румен Петров

Младежки дом – гр. Килифарево

   Ритъмът на малкия град има свои особености и очарование. На този ритъм е подчинено съществуването на създадения през 1976 година Младежки дом, който е част от структурата на Младежки дом – Велико Търново. Установил се като активно развиващ се младежки център, той разширява полето на културни прояви, реализирани от традиционните гнезда на духовност – читалището и училището на града.

Съобразно интересите на подрастващите и младежите в Килифарево, в Младежкия дом от откриването му през годините са функционирали следните клубове, кръжоци, школи и състави:

 • Театрално студио;
 • Клуб „Художествено слово”;
 • Клуб за латиноамерикански танци;
 • Радио клуб;
 • Компютърен клуб;
 • Тенис клуб;
 • Фолклорен танцов състав;
 • Школа по английски език.

В последните години успешно се развиват разнообразни дейности, сред които са:

 • От 2010 година стремежът към творческа изява се реализира в Младежки театрален състав, където под ръководството на Стефка Петрова и на помощник режисьора и музикален оформител Саид Джамбазов, търсенията на деца и младежи се насочват в актьорски превъплъщения. В рамките на Лятна театрална работилница се подготвят тематични постановки, с които театралната група гостува в околни населени места и във Велико Търново по повод календарни празници, концертни изяви самостоятелно и съвместно с други творчески състави от Младежкия дом.
 • Клуб „Родолюбие” провежда целогодишно дейността си, като тематично я подчинява на значимата за неголемите населени места тенденция – да залагат на възраждането и запазването на традициите, защото това е част от личната и общностна идентичност. Младите хора организират работилници за изработване на сурвакници и мартеници, провеждат събирателска и проучвателска работа относно местни празници и обичаи, като кулминация е възстановката на такива. След Сурвакането миналата година, през тази на вниманието на участниците беше Благовещение.
  Освен традиционните празници и обичаи в региона, вниманието на членовете на клуба е насочено и към проблеми от по-ново време. През 2005 година, по идея на директора на Младежки дом – Велико Търново е създадено експозиционно пространство с името музей на времето. Зад неговите врати са подредени над 500 експоната – електро-домакинска, изчислителна, компютърна, музикална, аудио-визуална техника от отминалия XX век. Младите хора популяризираха сред съгражданите си идеята за набиране на техника, използвана от домакинствата през миналия век.
 • Клуб по шах и тенис на маса. Традиционни за ваканционните дни в Килифарево вече са организираните от Младежкия дом турнири по шах и тенис на маса, както и заниманията с моникс и билярд.
 • Туристически клуб. По повод важни дати и исторически събития се организират туристически походи до стария и новия Килифаревски манастири, исторически обекти в с. Ялово, лозовите масиви и яз. „Даровец” и други места, на които децата и младежите се запознават с факти за събития за региона, както и с природни забележителности.

Съществена насока в работата с младите хора от Килифарево е формирането на чувство за съпричастност към развитието на града. В рамките на проекта МИКЦ, под ръководството на Саид Джамбазов беше изработен 3D макет „Градът в моите очи – градът в моите мечти”. Като се доработи и доразви идеята, макетът беше включен в проекта “Take the field”, в дейностите по който беше представен на международна среща с участници от Италия, Испания, Португалия и Румъния в гр. Монца, област Ломбардия, Италия през м. април 2014 г. Макетът-проект включва над 50 елемента – паркове, ландшафни пространства, обществени и производствени сгради, културни паметници и спортни площадки и съоръжения. Това е своеобразно предложение на младите хора пред местните власти за посоките на развитие на Килифарево и региона и показва какво не харесва на децата и какво биха искали да има в него. Творческото решение е дело на 33 деца и младежи на възраст от 10 до 20 години. Макетът е постоянен експонат в Младежкия дом – гр. Килифарево.

През 40-те години на съществуване на Дома, негови директори са били:

1976 год. – 1981 год. Славка Пашова
1981 год. – 1986 год. Майя Карастоянова
1986 год. Тодор Тодоров