Прием за новата учебна 2020/2021 г.

Младежкият дом и Музикалната школа обявяват прием за новата учебна 2020/2021 година на деца, желаещи да свирят на класически музикални инструменти: пиано, цигулка, виола, виолончело, флейта, китара, акордеон, синтезатор, солфеж и подготвителен клас солфеж.

Учебната година в Музикалната школа започва на 1 септември.
Обучението на децата се извършва по норматив, с график в удобно за ученика време, съобразен с Правилника за вътрешния ред на Младежки дом – Велико Търново. Учебните часове по инструмент са индивидуални и се провеждат два пъти седмично, а часовете по солфеж са групова форма на обучение.

Възпитаниците на Школата имат възможност да участват в конкурси, концерти и други изяви.

Информация и записване – стая 205 на Младежки дом – Велико Търново

ул. „Христо Ботев” №15 А

тел. 062 / 625 943

Изложба

Традиционната изложба с творби на участниците в Ателието по керамика и изобразително изкуство при Младежки дом – Велико Търново във връзка със завършването на творческата учебна година се организира на открито на 19 юни 2020 г. от 13:00 ч. на Стамболовия мост под надслов „Заедно, въпреки всичко“. Изложбата включва рисунки на ученици от I – VIII кл., сътворени в карантинния период по повод извънредната епидемична обстановка през м. март – юни, когато беше проведено on-line обучение от ръководителката на Ателието Гергана Пенова. Творбите ще бъдат окачвани на канап и монтирани на вътрешната страна на перилата на Стамболовия мост в дните 19-21.06.2020 г.

Карантина

Поради COVID-19…

Коледна програма на Младежки дом – Велико Търново

В Е С Е Л А К О Л Е Д А

Младежкидом – Велико Търново

13.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класовете попиано с преподаватели Елисавета Маневаи Росица Тарапанова

14.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класа по пианос преподавател Светлана Арнаудова

14.12.– 18:00 ч. – Читалище „Искра“

„ЧудотоКоледа“ – празнична програма на Театралностудио „Усмивка“ при Младежки дом сръководител Стефка Петрова

15.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класа по флейтас преподавател Жана Шимидова

16.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класа по китарас преподавател Стефан Веселинов

17.12.– 11:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледнопарти на Театрално студио „Шанс“ приМладежки дом с ръководител СтефкаПетрова с деца от ЦНСТ в града

18.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класовете поцигулка с преподаватели Веселин Върбанов,Елка Станева и Петя Владкова

20.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

ПразниченКоледен концерт на ученици от Музикалнашкола при Младежки дом

21.12.– 17:30 ч. – Голяма зала на Община ВеликоТърново

Коледенконцерт на формациите на ДВГ „Пеещикамбанки“ с ръководители ВладимирГабров и Тодорока Габрова

21.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класа по китарас преподавател Николай Минев и от класапо синтезатор с преподавател СтанимирДемирев

22.12.– 18:00 ч. – Читалище „Искра“

„ПриказнаКоледа“ – концерт на балетните формациипри Младежки дом – „Виргиния балет“с ръководители Виргиния, Сергей и МарияКазарини, Балет „Ритъм“ с ръководителВаля Атанасова, „Полиденс“ с ръководителПавлина Димитрова

22.12.– 18:00 ч. – зала 30 на Младежки дом

Коледенконцерт на учениците от класовете попиано с преподаватели Антон Благоев,Мария Добрева и Марияна Калчева и откласа по акордеон с преподавател ДелянПенчев

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – В. Търново
П М Г „В. Друмев” – ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „Ерато”
О Б Я В Я В А Т
МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
„Пролет в Търновград”

Посвещава се на Празника на Велико Търново – 22 март

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЦЕЛИ:
   1. Да се провокират творческите търсения на ученици и млади хора, като се осмисли присъствието на Търновград в най-съкровените мисли и моменти от живота им.
   2. Чрез силата на художественото слово да се потърси връзката между заветите на древните боляри, старопрестолния дух, забързаното и динамично настояще и най-интимните преживявания, озарени от пролетното възраждане на красотата, любовта и вярата в доброто.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е явен и индивидуален в три възрастови групи:
І група – ученици VІІІ – ХІІ клас
ІІ група – студенти І – V курс
ІІІ група – млади хора до 29 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:
   1. Всеки участник има право да участва:
      1.1. С до три стихотворения.
      1.2. С две произведения в проза (есе, разказ) – всяко до две страници, написани на компютър, А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.
      1.3. С поезия и проза – общ сбор 3 произведения.
   2. Творбите да са на български език, да не са награждавани в друг конкурс и да не са включвани в други сборници.
   3. Всяка творба да се придружава от информация за автора: име, училище, клас, населено място, адрес.
   4. Творбите в електронен вариант се изпращат с отделен прикачен файл на адрес prolet_v_tarnovgrad@abv.bg .
   5. Краен срок – 10 март 2016 г.
КЛАСИРАНЕТО ще се извърши от компетентно жури (творци, видни общественици от Велико Търново, членове на Литературен клуб „Ерато”).

КРИТЕРИИ за оценка:
   1. Ясно откроена, самостоятелно формулирана и интересно заявена позиция по поставената тема.
   2. Убедителност и оригиналност на изложението (не е задължително да присъства исторически контекст).
   3. Единство на съдържание и форма, спазване на нормите на съответния литературен род.
   4. Художествена и езикова издържаност на изказа, изразен собствен творчески стил.
   5. Силна емоционална въздейственост и провокативност.

ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ще се проведе през м. април 2016 г. в тържествена обстановка.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ!

Документ: Пролет в Търновград