ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

І. Насърчаване личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване достъпа до информация и качествени услуги.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Подкрепа и развитие на талантливи деца и млади хора чрез формите на изкуството и обучения по интереси2020Сформиране и подпомагане на творчески и клубни формацииМладежки дом – Велико ТърновоМладежки дом – Велико Търновобр. включени млади хора
2.„Честита Баба Марта”Март 2020Концерт на Музикалната школаМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
3.„С обич и признателност - за мама и баба”Март 2020Концерт на момчетата от Музикалната школаМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
4.20 години „Вирджиния балет“Март 2020Тържествен концертМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
5.„Честита Пролет”Март 2020Концерт на Музикалната школаМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
6.Участия и изяви по повод Празника на Велико Търново – 22 мартМарт 2020КонцертиМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
7.„Празничен Великденски концерт”Април 2020Концерт на Музикалната школаМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
8.Изяви на класовете от Музикалната школа по пиано, китара, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеонМай 2020Класни концертиМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
9.Изяви на творческите формации в прослава на Деня на славянската писменост и култураМай 2020КонцертиМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
10.Заключителна проява на малките ученици от Музикалната школа Май 2020КонцертМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
11.Заключителна проява на големите ученици от Музикалната школа и отбелязване на 1 юни – Ден на дететоМай 2020КонцертМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
12.Годишна изложба на Ателие по керамика Юни 2020Годишна продукцияМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
13.Заключителни продукции на балетна формация - „Вирджиния балет“, танцова формация „Полиденс“; ДВГ „Пеещи камбанки“, Театрално студио „Усмивка“Май-юни 2020Концерти и спектаклиМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
14.Участие на ДВГ „Пеещи камбанки“ в Детска мелодия на годинатаМай-юни 2020Младежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
15.Участие на балетна формация „Вирджиния балет“ в Световно първенство по танциМай-юни 2020Младежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
16.10 години Лятна театрална работилница в Младежки дом - КилифаревоСептември 2020Сборен спектакълМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
17.Концерт на учениците от Музикалната школа по повод Деня на народните будителиОктомври 2020КонцертМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
18.„Приказна Коледа“Декември 2020Концерти, театрални постановки, изложбиМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
19.„Коледен празник в Ателието“Декември 2020Опаковане на коледни глинени подаръциМладежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
20.Участие на творческите състави и групи в местни, регионални и национални конкурси и фестивалиФевруари-октомври 2020Младежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
21.Публикации в регионални и местни медии и участия в TV и радиопредавания за мл. дейности и изявиЕжемесечно Информационна дейностМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. публикации и участия
22.Профес. ориентиране и кариерно консултиранеПо заявка Консултантски услуги, обученияМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр.включени млади хора
23.„Мисловни карти – креативен начин на учене“По заявкаКонсултантски услуги, обученияМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр.включени млади хора
24.„Проджект мениджмънт“ – Канбан методология за проектно разработване на софтуерни продуктиКонсултантски услуги, обученияМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр.включени млади хора
25.Професии на бъдещето в дигиталната ераКонсултантски услуги, обученияМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр.включени млади хора
ІІ. Насърчаване на здравословния начин на живот.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Спортно – туристически празник и кампания за повишаване двигателната активност „Движи се и победи”Май–юни, септември-октомври 2020Спортно- туристически празникРЗИ, Младежки дом и МИКЦ, БМЧК, Община Велико ТърновоРЗИ, Младежки дом и МИКЦ, БМЧК, Община Велико Търновобр. включени млади хора
2.Световен ден без тютюнев димМай 2020
ноември 2020
Информационна кампания Младежки дом – Велико Търново и МИКЦ, РЗИМладежки дом – Велико Търново и МИКЦ, РЗИбр. включени млади хора
3.Консултиране и превенция на наркомании и други зависимости
Световен ден за борба с наркоманиите
Юни 2020Консултантски услуги, информационни кампании и образователни игри на здравна тематикаМладежки дом – Велико Търново и МИКЦ, РЗИМладежки дом – Велико Търново и МИКЦ, РЗИбр. включени млади хора
4.Информационна кампания за Деня на влюбените относно сексуалното и репродуктивно здравеФевруари 2020Информационна кампанияРЗИ, Младежки дом и МИКЦРЗИ, Младежки дом и МИКЦбр. включени млади хора
5.Национална антиспин кампания по повод Световен ден за борба с ХИВ/СПИНДекември 2020Информационна кампанияРЗИ, Младежки дом и МИКЦРЗИ, Младежки дом и МИКЦбр. включени млади хора
ІІІ. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Арт терапия чрез театър, изобразително изкуство и керамика, музика2020работа в групи с деца и младежи в риск Младежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
ІV.   Развитие на младежкото доброволчество

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Национална кампания „Да изчистим България” 2020доброволческа кампанияМладежки дом – Велико Търново , МИКЦ, БМЧКМладежки дом – Велико Търново , МИКЦ, БМЧКбр. включени млади хора
2.Доброволчество 2020
Обучение Младежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
3.Информиране за възможности за участие в национални и европейски доброволчески дейности2020информационни дни, обученияМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
4.„Да четем заедно“Ежемесечно Доброволческа кампания, съвместно с Читалище „Надежда“Младежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
V. Повишаване на гражданската активност на младите хора.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Индивидуални и групови консултации за разработване на младежки проектиюли 2020Консултантски услугиМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
2.Популяризиране на добри практики на младежка гражданска активностПо график - 2020
информационни срещиМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
3.Активно гражданско участие. Форми на участие и диалог.Информационен ден, дискусионни формиМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр.включени млади хора
4.Насърчаване развитието на младежките организации с изяви в Дните на младежка активност и Международния ден на младежтаПо график - 2020Текуща работа, Дискусионни формиМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
5.Подкрепа и популяризиране дейността на клубовете „Млади възрожденци“ 2020Младежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
VІ. Личностно и професионално развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Развитие на клубните форми и творчески формации в Младежки дом – Килифарево2020Клубна дейностМладежки дом – Велико ТърновоМладежки дом – Велико Търновобр. включени млади хора
2.Организиране на посещения и представяне на музейната експозиция в Младежки дом – гр. Килифарево2020Младежки дом – Велико Търново и Младежки дом - КилифаревоМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - Килифаревобр. включени млади хора
3.Организиране на дарителска акция за попълване на музейната експозиция2020Доброволчески дейностиМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - КилифаревоМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - Килифаревобр. включени млади хора
4.Работилници за мартеници и сурвакници Февруари, декември 2020Доброволчески дейностиМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - КилифаревоМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - Килифаревобр. включени млади хора
5.„Благовещение в Килифарево“Март 2020Възстановка на местни пролетни обреди и ритуалиМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - КилифаревоМладежки дом – Велико Търново и Младежки дом - Килифаревобр. включени млади хора
6.Лятна театрална работилницаЮли-септември 2020Младежки дом – Велико Търново Младежки дом – Велико Търново бр. включени млади хора
VІІ. Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Представяне, популяризиране и подпомагане включването в европейската младежка програма „Еразъм+” и инициативата на ЕК Европейски корпус за солидарностПо график - 2020Обучения, консултации, информационни дниМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
2.Отбелязване на 12 август – Международен ден на младежта Август 2020Дискусионни форми и изявиМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
3.Подпомагане участието на творчески формации в балкански и европейски конкурси и фестивали2020Младежки дом – Велико ТърновоМладежки дом – Велико Търновобр. включени млади хора
VІІІ. Усъвършенстване на младежката работа.

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Популяризиране на трите области на действие на Европейската стратегия за младежта 2019-2027 – агажиране, свързване и овластяване на младите хора и 11-те младежки цели2020Информационни дни, дискусионни форми Младежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
ІХ. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

ДейностСрок за реализацияВид на дейносттаОтговорна институцияФинансиране на дейносттаИндикатори
1.Превенция на безопасно изпълзване на интернет – полезни съвети и инструкции2020Консултантски услуги и обучениеМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
2.Медиацията – алтернативна форма за решаване на спорове и конфликти2020Консултантски услуги и обучениеМладежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр. включени млади хора
3.Превенция на насилието, трафика и др. негативни явления сред младитеЮни-ноември 2020Консултантски услуги, информационни дни, обучение Младежки дом – Велико Търново и МИКЦМладежки дом – Велико Търново и МИКЦбр.включени млади хора