Заповед на Кмета на Община Велико Търново

Относно временни противоепидемични мерки на територията…