Изложба

Традиционната изложба с творби на участниците в Ателието…