Прием за новата учебна 2020/2021 г.

Младежкият дом и Музикалната школа обявяват прием за новата
учебна…