Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 г. на Министъра за здравеопазването

Във връзка с постъпили запитвания от родители и деца, и…

10 търновчета участват в снимките на спектакъл по стихове на Иван Вазов

https://www.borbabg.com/2020/08/25/10-trnovcheta-uchastvat-v-snimkite-na-spektakl-po-stihove-na-iv…