Младежки дом – Велико Търново възстановява присъствените…

Младежки дом – Велико Търново възстановява присъствените…