Заповед на директора на Младежки дом – Велико Търново

Със заповед на директора на Младежки дом – Велико Търново…