Детската музикална школа в град Велико Търново е една от първите в страната, създадена през 1951 г. като център за музикално-педагогическа работа с деца от 5 до 18-годишна възраст. В основата на съществуването й през десетилетията е залегнала философията, че изграждането на една личност с висока обща културна и добро музикално образование е сложен и продължителен процес, свързан с възпитаване на усет към музиката като част от голямото знание, с развиване на способностите и индивидуалността на децата. За постигане на тази благородна цел, школата разчита на преподавателския състав, който работи всеотдайно и с изключителен професионализъм, за да осигури условия за личностен растеж и успешна реализация на учениците.

     Всяка година около 140 деца се обучават по всички видове класически инструменти: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, ударни инструменти, акордеон, класическа китара. От две години е въведено обучение и по синтезатор (keyboard), който привлича все повече млади хора. Педагозите работят за развитието на музикалните способности и се грижат за сценичното израстване на децата. Заниманията по музика са индивидуални и се провеждат в удобно за ученика време. Преди да чуят звука на собствения си инструмент, децата изучават азбуката на музиката, солфежа. В края на всяка учебна година се връчват удостоверения за завършен клас на обучение.

     При представянето им на различни общински, национални и международни музикални прояви (фестивали, конкурси, концерти, както и други публични изяви) възпитаниците на Музикалната школа при Младежки дом гр. Велико Търново са получавали многократно признание от страна на редица специалисти в страната и чужбина. Ето част от присъдените отличия:

 • награди от Първия национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1993): Петя Иванова – трета награда; Кирил Цаневски – втора награда; Камен Панчев – втора награда;
 • награди от Втория национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1994): Петя Иванова – трета награда; Кирил Руменов – втора награда; Камен Пенчев – втора награда;
 • награди от Третия национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1995): Мирослава Кавлакова – втора награда; Десислава Гужева – втора награда; Кирил Цаневски – втора награда; Камен Панчев – втора награда; Никола Люлев – втора награда;
 • награди от Четвъртия национален конкурс за деца цигулари в Благоевград (1996): Десислава Гужева – втора награда; Кирил Цаневски – втора награда; Камен Панчев – втора награда;
 • Участие на цигулков квартет „Виолино” във фестивалната програма на Националния конкурс за деца цигулари като специален гост на програмата (1992 – 1995);
 • първи и втори награди и грамоти на всички издания на фестивала „Млади музикални дарования” в София за периода 2000 – 2010;
 • Международен конкурс за класическа китара „Академик Марин Големинов” (2001, 2003, 2004, 2009, 2010): Райко Байчев – първо място; Пламен Иванов – първо място; Калина Минчева – първо място – цигулка; Благовеста Иванова – първо място; Светлин Кирилов – първо място; Квартет китари – първо място; 10 втори места; 9 трети места;
 • Национален конкурс на школите и паралелките по изкуства, Русе (2005): Петър Вълчев, пиано – лауреат и носител на първа награда.
 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2007 – 2008): Петър Вълчев, пиано – лауреат на конкурсите и носител на първи награди.
 • участия в Европейския музикален фестивал, Варна (2004-2007);
 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2007): Никола Станев, пиано – втора награда.
 • Национален конкурс за деца инструменталисти (2007): Никола Станев, пиано – лауреат на конкурса.
 • Национален конкурс за деца инструменталисти (2007): Давид Дечев – лауреат на конкурса и носител на втора награда.
 • Национален конкурс за деца изпълнители, Провадия (2008): Милица и Янислав Янкови, цигулка – първо място; Живана Бояджиева и Николай Хаджиев, пиано – второ място.
 • Участие на деца от класовете по пиано, цигулка, виолончело, флейта и китара в Международния младежки музикален фестивал в Албена (2008, 2009, 2010).
 • Международен конкурс за деца инструменталисти (2008), Русе: Анастасия Стоева – първа награда.
 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2008): Калина Минчева, цигулка -лауреат на конкурса и печели първа награда.
 • Национален конкурс „Орфеева дарба”, София (2009): Анастасия Стоева, цигулка – лауреат на конкурса и носител на втора награда.
 • Трети детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”, Сливен (2010): първи места за участниците от класовете по пиано, цигулка, квартет флейти и квартет цигулки.
 • Национален Национален конкурс „Музикални награди”, Казанлък (2010): Калина Минчева, цигулка – лауреат на конкурса и носител на втора награда.
 • Национален конкурс за школите и паралелките по изкуствата (2011): Анастасия Стоева, цигулка – лауреат и носител на първа награда, Иван Маслянков, виолончело – първа награда, Ивон Дечева, цигулка – втора награда.
 • Специална награда от конкурс (2011) – посещение в Европейския парламент в Брюксел за Бетина Куцарова (пиано), Йоан-Александър Цанев (цигулка), Иван Маслянков (виолончело), Йоана Георгиева (пиано) и Анастасия Стоева (цигулка).
 • Национален конкурс „Музикален идол” (2009): Магдалена Джанаварова от класа по виолончело и пеене – победител.
 • Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси” – Албена: Александра Даскалова , пиано – Първа награда; Теодора Даскалова, пиано – Първа награда (2011);
 • Национален конкурс за музикално изкуство с международно участие „Орфеева дарба” , гр. София: Павлина Попова – пиано , Първа награда (2012)
 • Второ издание на Международен конкурс за млади пианисти „ВИВА ПИАНО” – гр. София (2012): Теодора Даскалова – Първа награда; Александра Даскалова – Първа награда
 • Мeждународен конкурс за млади инструменталисти гр. Перник (2013): Павлина Попова, пиано – Втора награда;
 • Трето издание на Международен конкурс за млади пианисти „ВИВА ПИАНО” – гр. София (2014): Теодора Даскалова – Първа награда; Александра Даскалова – Втора награда
 • Първи международен конкурс за млади инструменталисти, Велико Търново (2014): Микаела Колева, пиано – поощрителна награда; Теодора Даскалова, пиано – поощрителна награда; Александра Даскалова, пиано – поощрителна награда;
 • Международен конкурс „Звукът на времето” – гр. Велико Търново (2014): Радост Бояджиева, пиано – втора награда; Мария-Никол Цанева, цигулка – втора награда;
 • Трети международен клавирен конкурс „Андрей Стоянов” – гр. София (2014): Павлина Попова – Втoра награда;
 • Четвърто издание на Международен конкурс за млади пианисти „ВИВА ПИАНО” – гр. София (2014): Теодора Даскалова – Първа награда; Александра Даскалова – Първа награда; Теодора и Александра Даскалови – Първа награда за клавирно дуо; Радост Бояджиева – Трета награда;
 • Международния конкурс „Звукът на времето” – Велико Търново (2015): Александра и Теодора Даскалови – пиано, дует I място; Теодора Даскалова, пиано – II място; Александра Даскалова, пиано – III място; Мария-Никол Цанева и Йоан-Александър Цанев – цигулка, дует I място; Мария-Никол Цанева, цигулка – II място; Йоана Георгиева – пиано, III място; Павлина Попова – пиано, Поощрителна награда; Мария-Магдалена Любенова – пиано, Поощрителна награда; Никола Николаев – цигулка, Диплом и Поощрителна награда; Димитър Петров – китара, Диплом и Поощрителна награ;
 • Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов” – Разград (2015): Павлина Попова, пиано – Трето място във втора възрастова група;
 • ХІ фестивал на школите по изкуствата в гр. Пловдив (2015): Стелиян Иванов – акордеон, втора награда;
 • Международн детски фестивал на изкуствата „Трикси” – Албена (2015): Йоана Георгиева – пиано, Първа награда; Анастасия Стоева – цигулка, Първа награда;

     Всяка година децата и младежите от всички класове на Музикалната школа подготвят и изнасят над 50 концерта по различни тържествени поводи или като част от учебната им програма (самостоятелни концерти на отличилите се малки изпълнители) – Коледа, Нова година, 1 март, Осми март, Празника на Велико Търново, 24 май, 1 юни, Деня на християнското семейство и др.

     Освен работата в класовете по класически инструменти, през годините успешно функционират сформираните по инструменти формации:

 • Камерен състав флейти – с ръководител Жана Шимидова;
 • Ансамбъл китари – с ръководител Петър Иванов;
 • Цигулков квартет „Виолино” – с ръководител Веселин Върбанов.

     Наред със споменатите изяви в града и страната, трябва да отбележим и  представяния на международни музикални форуми в чужбина. Особена стойност за преподаватели и възпитаници има Специалната награда „Кум Лауде”, спечелена от Младежкия симфоничен оркестър на Международния младежки фестивал Неерпел, Белгия (1987) r. и първа награда за квартет „Корда“.

     Много от учениците на Музикалната школа при Младежкия дом са успешно реализирали се инструменталисти, преподаватели и ръководители на различни културни институти както в България, така и извън страната:

 • Милица Янислав Янкова, цигулка – концертмайстор във Филхармонията на Доминиканската република;
 • Дарин Димитров Върбанов,  цигулка – мениджър на Музикално училище в Сингапур;
 • Деница Георгиева, цигулка – преподавател по цигулка в Турция;
 • Илия Узунов, виолончело – преподавател в Молдова и Кувейт;
 • Кирил Руменов Цаневски, цигулка – Мениджър на Музикално училище в Германия;
 • Милен Тодоров Максимов – University of Colombo, USA;
 • Софи Абубакар, флейта  – оркестрант в Турция;
 • Цветалина Врагова, флейта – оркестрант в Германия;
 • Ирина Валентинова Димитрова, цигулка – оркестрант  в Софийската филхармония;
 • Вилма Атанасова, цигулка – оркестрант в Софийската филхармония; 
 • Васил Вълчев, кларинет – Директор на МДТ „Константин Кисимов” В. Търново;
 • Елисавета Манева, пиано – корепетитор в МДТ „Константин Кисимов” В. Търново и преподавател в Музикалната школа;
 • Елка Станева, цигулка – оркестрант в МДТ „Константин Кисимов” – В. Търново и преподавател в Музикалната школа;
 • Марин Чорбаджийски, виолончело –  преподавател по виолончело в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, гр. Русе;
 • Павлина Василева, виолончело – оркестрант в Софийската филхармония;
 • Пенка Величкова, виолончело – оркестрант в МДТ „Константин Кисимов” В. Търново;
 • Анна Атанасова, виолончело и пеене – преподавател;
 • Марина Белчева, виолончело – Плевенска филхармония
 • Веселин Димитров Върбанов, цигулка – преподавател по цигулка в Музикалната школа;
 • Таня Цонева, флейта – преподавател в СОУ „ Емилиян Станев” В. Търново;
 • проф. Лили Наумова, пиано – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново;
 • Николай Гагов, цигулка – преподавател в СУ „Климент Охридски”;
 • Стефан Топалов – музикант в Държавната филхармония във Варна;
 • Валя Топалова, виолончело – музикант в Държавната филхармония във Варна;
 • Петко Младенов,  цигулка – музикант в Нов симфоничен оркестър.