ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Първо тримесечие на 2020

Баланс за първо полугодие на 2020

Баланс III-то тримесечие

Отчет за деветмесечието на 2020

Годишния отчет по бюджета за 2020 г.

Баланс 2020

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021г.

Баланс I тримесечие 2021г.

Касов отчет м. юни 2021 г.

Баланс 2021 – I полугодие

Касов отчет за деветмесечието на 2021 г.

Баланс за деветмесечието на 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за IV тримесечие на 2021 г.

Баланс 2021 – Макет – Младежки Дом

Отчет за изпълнението на бюджета за Първото тримесечие на 2022 г.

Баланс Първо тримесечие 2022г.

Баланс Първо полугодие 2022г.

Касов отчет второ тримесечие 2022г.

Баланс към 30.09.2022 г.

Касов отчет към 30.09.2022 г.

Баланс към 31.12.2022 г.

Касов отчет към 31.12.2022 г.

Баланс първо тримесечие 2023 год.

Отчет изпълнение бюджета за  първо тримесечие 2023 год.

Баланс към 30.06.2023 год.

Отчет касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 год