Практиката отдавна е доказала, че със средствата на изкуството – театър, музика, танц и изобразително изкуство, децата могат да разрешават много от своите проблеми и да бъдат приобщавани към дейности и идеи, полезни за тяхното развитие. Студията „Шанс“ е създадена през 2006 г. като терапевтична форма за работа с деца с увреждания и деца в неравностойно социално положение. Преподавател и художествен ръководител на студията е актрисата Стефка Петрова.

     За 10 години са създадени 20 театрализирани спектакъла с деца от 7 до 16-годишна възраст с различни здравословни проблеми или деца, намиращи се в неравностойно социално положение. При децата с логопедични проблеми,  работата в екип се оказва изключително добро средство за преодоляване на проблемите. Забележителният им напредък е констатиран от лекар специалист, а опитът на Младежкия дом е споделен и препоръчан  и на други центрове за работа с деца в страната и чужбина.