Във връзка с постъпили запитвания от родители и деца, и на основание Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 г. на Министъра за здравеопазването, Младежки дом – Велико Търново информира, че от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се:

1. Прекратяват всички присъствени групови форми на занимания в Младежки дом – Велико Търново;

2. Продължава провеждането на всички индивидуални присъствени форми на занимания в Младежки дом – Велико Търново.

За последваща информация следете официалната Facebook Младежки дом – Велико Търново или се свържете с нас на телефон: 062/625943

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)